Μετά από μια πολύ μεγάλη επιτυχημένη πορεία στην κατασκευή και εφαρμογή φωτιστικών σωμάτων.

Η ΓΑΛΛΗΣ ΑΕΒΕ έχει αποκτήσει συσσωρευμένη και εξειδικευμένη γνώση ως προς τον κατάλληλο τρόπο φωτισμού κάθε κατασκευής όσο απλή ή απαιτητική είναι. Έχουμε φροντίσει να έχουμε στην διάθεση σας άριστα εκπαιδευμένο και ειδικά εξειδικευμένο προσωπικό, κατάλληλο να μελετήσει τον χώρο σας με λεπτομέρεια και να σας καθοδηγήσει στον καταλληλότερο φωτισμό που χρειάζεστε για κάθε περίπτωση. Ενδεικτικά σας παρέχουμε τα παρακάτω 2 μελετητικά πακέτα φωτισμού και πάντα είμαστε στην διάθεση σας να προσαρμόσουμε τις γνώσεις μας στις ανάγκες σας.

Basic Lighting Proposal

Στο στάδιο αυτό παρουσιάζεται η βασική ιδέα του φωτισμού σε μια κάτοψη που απεικονίζει τις προτεινόμενες θέσεις και το είδος των φωτιστικών σωμάτων.

Μελέτη Φωτισμού

•Παρουσιάζονται οι ακριβείς θέσεις των φωτιστικών σωμάτων, μετασχηματιστών και οποιουδήποτε άλλου σχετικού εξοπλισμού σε κάτοψη του χώρου που μας έχει δοθεί σε αρχείο dwg. Αναγράφονται επίσης όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες για την εγκατάσταση των φωτιστικών σωμάτων όπως τα ύψη στα οποία τα φωτιστικά είναι τοποθετημένα και οι οπές κοπής.
•Τεύχος με περιγραφή όλων των φωτιστικών σωμάτων και τις τεχνικές προδιαγραφές τους.
•Λεπτομέρειες κατασκευής και οδηγίες εγκατάστασης όπου κρίνεται απαραίτητο.
•Αναλυτικοί φωτομετρικοί υπολογισμοί σύμφωνα με τα πρότυπα και τις ανάγκες φωτισμού κάθε χώρου (εσωτερικού ή εξωτερικού) που επαληθεύουν τον επιθυμητό σχεδιασμό της μελέτης καθώς και την απόδοση των φωτιστικών σωμάτων.